Midt i vanskeligheten ligger muligheten!

Hvor ble det av tankene og ideene?

Når jeg er ute og løper, går på ski eller går tur, får tankene flyte fritt. Mange gode ideer og tanker passerer på turen, og når turen er ferdig, skulle jeg ønske at jeg kunne “logge” meg på en pc, “tømme” hodet og få tak I alt som “blåste” gjennom hodet på turen: Les videre

«Sett deg små mål underveis, da blir ikke veien så lang.»

«Mulighetene er som soloppganger.
Dersom du drøyer for lenge, vil du gå glipp av den.»

Ikke fortell meg hvor mye du arbeider. Si meg heller hva du får gjort. Eller som det sies på Jæren:

GODT GJORT ER BEDRE ENN GODT SAGT !

Begynnelsen er halvparten av det hele

Begynnelsen er halvparten av det hele

Les videre

«Å Tenke det, ønske det, ja, ville det med, men gjøre det?”

På jobben min snakker vi stadig om kontinuerlig forbedring. Vi bruker verktøy for å registrere hendelser, avvik og forbedringsforslag for å ikke gjenta den samme feilen. «Lesson learned» – vi tar med oss erfaringene i det videre arbeidet og skifter kurs, gjør endringer der det er nødvendig. Når vi registrerer hendelser lager vi et ”kart over skjærene” vi har støtt på. Man kan da i ettertid gå inn i tidligere rapporterte hendelser for å lete opp ”skjærene” for å unngå at vi grunnstøter på dem flere ganger. På sikt vil det spare bedriften (og oss) for tid, energi, penger og ikke minst frustrasjon. Er vi enig om at dette var en god måte å lukke saken på, går vi videre.

Hårek

Vi ønsker å være åpne for å lære av feil og overføre erfaring for å bli enda bedre. Det gir oss økt kompetanse og forhåpentligvis en mer strømlinjeformet organisasjon =organisatorisk læring

Kan vi så overføre noe av denne kompetansen til vår private sfære? Les videre