Lykkeformelen?

IMG_0468Mange mennesker søker etter lykken som en drukkenbolt etter sitt hus, skrev den franske filosofen Voltaire

De kunne ikke finne den, men vet at den eksisterer

Men når de gode følelsene er utformet I hjernen og de ytre omstendighetene bare har innflytelse på trivselen I begrenset grad, er det bare en forklaring på denne motsigelsen: I vår jakt på lykken snubler vi ofte I våre egne ben. Les videre

Hvem bestemmer hva som er godt nok?

Noen har sagt at kvinner er generelt flinkere på pliktfølelse, klokskap og viljen til å lytte – og kvinner er flinkere å levere god stil I tide. MEN hva når pliktfølelsen og «flink pike syndromet» blir så sterk at det går på bekostning av at du ikke er god nok? Og hvem bestemmer hva som er godt nok? Du eller omgivelsene dine? Les videre

DU ER OK!

Dreams-Quote-David-Cuschieri1Mennesker blir ofte det de tror de er. Hvis jeg tror jeg ikke kan gjøre noe, er jeg ikke i stand til å gjøre det. Når jeg tror jeg kan det, får jeg evnen til å gjøre det, selv om jeg i utgangspunktet ikke hadde den evnen.

Mahatma Gandhi  Les videre

Når en dør lukkes, åpnes en annen!

LagomeraDen gode livskvaliteten kommer ikke av seg selv , men må utfordres hver eneste dag.

Per Fugelli Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stressituasjoner i livet, kan arbeidet på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet.

God psykisk helse er altså en positiv tilstand – ikke bare fravær av sykdom og vansker. For meg handler livskvalitet mye om Les videre

Nøkkelen til det gode liv?


IMG_0536
I vår kultur har det vært en økende interesse for ernæring de senere årene. Kokebøker og bøker om mat for å bli sunn og slank har fått plass på bestsellerlistene. Realityprogram på TV,  ”du blir hva du spiser”, ”the biggest looser” og andre lignende program, har et stort seerantall. Det er positivt at det skapes en økende bevissthet om at
påvirker oss, men det kan også være et tveegget sverd. Les videre

Kreativitet kan du lære, øvelse er det primære!

PippiHalldor Skard skriver I sin bok “Kreativ optmisme” at kreativitet er skapende evne og idérikdom. Skaperkraften er ikke begrenset til det kunstneriske feltet, men utfolder seg på alle områder av menneskelig virksomhet. Du kan være kreativ ved å finne utradisjonelle løsninger på små og store problemer og utfordringer, og du kan være kreativ ved å lokke fram det gode I deg selv og andre. Det kreative finner du I alle mennesker som er åpne og forberedet på overraskelser.

Les videre

Inni meg står jeg oppreist!

Fotograf Tina. Treet med sterke røtter og som symbol for at vi ikke blåser overende. Tusen takk Tina !

Fotograf Tina. Tusen takk Tina !

«Hvordan skal du være når du blir stor?»

Integritet er et uttrykk som handler om samsvaret mellom en persons verdier, prinsipper og handlinger. Integritet betraktes som ærlighet og sannferdighet, og at ens handlinger samsvarer med de verdiene prinsippene og overbevisning man har. Integritet sees også på som det motsatte av hykleri. Når mennesker har integritet, er det harmoni mellom ord og gjerning. De er den de er uansett hvor de er eller hvem de er sammen med. Mennesker med integritet er ikke delt (det er dobbelhet) eller at man later som (det er hykleri). De er ”hele” og deres liv er ”på plass”. Mennesker med integritet har intet å skjule og intet å frykte.

Les videre

Det kommer alltid et øyeblikk da du må handle, på tross av din frykt, og hoppe ut i det ukjente!

Etterpåklokskap er den eneste sikre vitenskap,
om fremtiden er det mye vanskeligere å spå!

Fremtiden2

I to dager  har jeg vært på kurs i risikoledelse og i den forbindelse vært nødt for å snu tankegangen litt. «Vi skal se etter muligheter for at noe vi ikke ønsker skal skje, likevel kan skje i fremtiden.» Å gjøre Risikoanalyser handler om å tenke at det utenkelige skjer. Viktig? Les videre

«Hva vi er er et resultat av hva vi tenker»

sladderFei for din egen dør

Barnelærdom overført fra min mor. Kom vi hjem og klaget på andre, var svaret: «Fei for din egen dør før du feier hos andre» eller «Ikke kast stein når du sitter i glasshus».

Hva ligger i disse gamle ordtakene?

Les videre