«Hva vi er er et resultat av hva vi tenker»

sladderFei for din egen dør

Barnelærdom overført fra min mor. Kom vi hjem og klaget på andre, var svaret: «Fei for din egen dør før du feier hos andre» eller «Ikke kast stein når du sitter i glasshus».

Hva ligger i disse gamle ordtakene?

Les videre