Karisma

 «En god kommunikator har både evnen til å fange opp det som foregår i omgivelsene og sende fra seg de riktige meldinger. For at kommunikasjon skal kunne fungere, må den være toveis. Den som lytter, må oppfatte innholdet i ditt budskap. Og som formidler må du selv ta til deg og forstå de svar og kanskje også de motforestillinger som kommer fra den andre parten». Per Arne Watle ; Den rause lederen

Så lett og samtidig så vanskelig! Les videre