Inni meg står jeg oppreist!

Fotograf Tina. Treet med sterke røtter og som symbol for at vi ikke blåser overende. Tusen takk Tina !

Fotograf Tina. Tusen takk Tina !

«Hvordan skal du være når du blir stor?»

Integritet er et uttrykk som handler om samsvaret mellom en persons verdier, prinsipper og handlinger. Integritet betraktes som ærlighet og sannferdighet, og at ens handlinger samsvarer med de verdiene prinsippene og overbevisning man har. Integritet sees også på som det motsatte av hykleri. Når mennesker har integritet, er det harmoni mellom ord og gjerning. De er den de er uansett hvor de er eller hvem de er sammen med. Mennesker med integritet er ikke delt (det er dobbelhet) eller at man later som (det er hykleri). De er ”hele” og deres liv er ”på plass”. Mennesker med integritet har intet å skjule og intet å frykte.

Les videre