Det er med ideer som med små barn. Man liker sine egne best!

Pippi

Å drive egenutvikling uten å ta et oppgjør med egne fordommer vil neppe fungere godt. Den største av alle fordommer er å påstå at vi ikke har fordommer. Da er veien til selvinnsikt lang. Enkelte fordommer er tilsynelatende tidløse.

Torleif Lundquist

I boken “Odd Børretzens beste” beskriver Børretzen  Fædrenes Arv . Han hevder at inntil få år siden har Nordmannen det meste av sin livsholdning, meninger, holdninger og overbevisninger med seg på ryggen nedarvet fra sine forfedre. Her er noen av punktene.

Les videre