«Det er tre ting som er hardt i denne verden; stål, diamanter og det å lære seg selv å kjenne!»

Å så i ditt eget sinn

Eplehekken

Sinnet ditt er jordsmonnet i din egen mentale hage. Uansett hva slags typer frø du sår, vil sinnet sørge for at det spirer. Som voksenperson er det ditt eget valg å sørge for at du sår nyttevekster og ikke ugress. Det er bare du som kan definere hva som er dine nyttevekster. Du kan bestemme hva slags mentale plantemateriale som skal slå rot i deg.

Torleif Lindquist.

Les videre